ติดต่อสหกรณ์
  ดาวโหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
  ประจำ 3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.25%
ติดตามสื่อผลงาน คกก.56 (คลิก)
คำนวณเงินปันผล/เฉลี่ยคืน (คลิก)

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
 
ระบบใบเสร็จออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบใบเสร็จออนไลน์
ทดสอบเว็บแอพ
หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองน่าน
FB
 
  **ติดตามข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ล่าสุด คลิกที่นี่**
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน กุมภาพันธ์ 2559

ลงเมื่อวันที่ : 03/02/2016 11:25 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 51 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน ธันวาคม 2558

ลงเมื่อวันที่ : 01/12/2015 12:15 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 478 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการยื่นกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญอุ่นใจ งวดสุดท้ายของปี 2558

ลงเมื่อวันที่ : 01/12/2015 09:54 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 440 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญฃีสมาชิกสหกรณ์

ลงเมื่อวันที่ : 09/12/2015 12:47 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 1069 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง การงดให้บริการเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก และการงดชำระหนี้ก่อนกำหนด

ลงเมื่อวันที่ : 19/11/2015 20:01 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 440 ครั้ง]
::แสดงประกาศทั้งหมด::      
 


16ก.ย.58 ต้อนรับคณะกรรมการจาก สอ.ครูแพร่ จำกัด

วันที่ : 26/09/2015 เวลา : 14:42 น.


11ก.ย.58 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูพะเยา จำกัด หน่วย อ.ภูซาง

วันที่ : 14/09/2015 เวลา : 11:04 น.


10ก.ย.58 พบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผาทอง

วันที่ : 14/09/2015 เวลา : 10:55 น.


24ก.ค.58 พบปะสมาชิก อ.ทุ่งช้าง

วันที่ : 14/09/2015 เวลา : 10:46 น.


15ส.ค.58 พบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนริมป่าคา อ.ท่าวังผา

วันที่ : 16/08/2015 เวลา : 18:59 น.


5ส.ค.58 พบปะสมาชิกข้าราชการบำนาญ อ.เชียงกลาง/อ.สองแคว

วันที่ : 05/08/2015 เวลา : 12:53 น.
::ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด::      
 
     
 
นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
 
 
   
s
นายพันธ์ศักดิ์ ยัพวัฒนพันธ์

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2559 (96)

ปฏิทินสินเชื่อ 2558 จ่ายเงินกู้งวดสุดท้าย (213)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2557  (707)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2557 (668)

::แสดงทั้งหมด::  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
  ประจำ 3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.25%
  
  
  
  
  
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com