ติดต่อสหกรณ์
  ดาวโหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
  ประจำ 3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.25%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
 
ระบบใบเสร็จออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบใบเสร็จออนไลน์
ทดลองใช้ระบบบริการสมาชิก(ใหม่)
FB
 
  **ขณะนี้ server ให้บริการสมาชิก ได้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว**
เรียน -
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับธนบัตรแบบลมดูด

ลงเมื่อวันที่ : 30/07/2014 10:05 น. โดย : ปวีณ [โหลด 303 ครั้ง]
เรียน -
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร

ลงเมื่อวันที่ : 30/07/2014 10:04 น. โดย : ปวีณ [โหลด 270 ครั้ง]
เรียน -
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสาร

ลงเมื่อวันที่ : 30/07/2014 10:04 น. โดย : ปวีณ [โหลด 277 ครั้ง]
เรียน -
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร

ลงเมื่อวันที่ : 30/07/2014 10:03 น. โดย : ปวีณ [โหลด 287 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครโครงการเงินออมทวีทรัพย์

ลงเมื่อวันที่ : 09/06/2014 11:48 น. โดย : ปวีณ [โหลด 759 ครั้ง]
::แสดงประกาศทั้งหมด::      
 


19ก.ค.58 ทำบุญครบรอบ55ปี การก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน

วันที่ : 29/07/2015 เวลา : 13:41 น.


15ก.ค.58 ต้อนรับคณะนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ครูผู้ควบคุม วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ : 29/07/2015 เวลา : 13:49 น.


22ก.ค.58 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.สาธารณสุข จ.น่าน

วันที่ : 29/07/2015 เวลา : 10:31 น.


25ก.ค.58 สอค.น่านจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ "นักสหกรณ์มืออาชีพ"

วันที่ : 29/07/2015 เวลา : 10:08 น.


17มิ.ย.58พบปะสมาชิกประชุมครู อ.เวียงสา สพป.น่าน เขต1

วันที่ : 22/07/2015 เวลา : 20:02 น.


10ก.ค.58 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.พนง.ธปท และ สอค.พิษณุโลก

วันที่ : 11/07/2015 เวลา : 14:38 น.
::ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด::      
 
     
 
นายสงบ จินะแปง
 
 
   
s
นายพันธ์ศักดิ์ ยัพวัฒนพันธ์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2557  (427)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2557 (439)

::แสดงทั้งหมด::  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
  ประจำ 3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.25%
  
  
  
  
  
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com