ติดต่อสหกรณ์
  ดาวโหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
  ประจำ 3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.25%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
 
ระบบใบเสร็จออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบใบเสร็จออนไลน์
FB
 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการออม
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศรับสมัครสมาชิก สส. ชสอ. รอบ 5/5

ลงเมื่อวันที่ : 06/03/2014 13:47 น. โดย : ปวีณ [โหลด 147 ครั้ง]
เรียน หัวหน้าศูนย์ประสานงาน / หน่วยบริการ
เรื่อง การรับเงินค่ารับรองกลุ่มและค่าพัฒนาสมาชิก

ลงเมื่อวันที่ : 04/03/2014 10:03 น. โดย : ปวีณ [โหลด 100 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับดอกเบี้ยคืน ประจำเดือน มกราคม 2557

ลงเมื่อวันที่ : 04/02/2014 09:10 น. โดย : ปวีณ [โหลด 391 ครั้ง]
เรียน -
เรื่อง ประกาศสรรหาัหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ฯ

ลงเมื่อวันที่ : 28/01/2014 13:01 น. โดย : ปวีณ [โหลด 63 ครั้ง]
เรียน -
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 3/2557

ลงเมื่อวันที่ : 20/01/2014 16:08 น. โดย : ปวีณ [โหลด 300 ครั้ง]
::แสดงประกาศทั้งหมด::      
 


อบรมหลักสูตรชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข Dhamma OD Happy Life

วันที่ : 26/03/2014 เวลา : 12:22 น.


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ึครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด

วันที่ : 08/03/2013 เวลา : 10:11 น.


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

วันที่ : 21/02/2013 เวลา : 12:03 น.


ประชุมสันนิบาตสหกรณ์น่าน

วันที่ : 11/11/2012 เวลา : 21:11 น.
::ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด::      
 
     
 
นายสงบ จินะแปง
 
 
   
s
----

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 2556  (248)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2556 (398)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2556  (632)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2556  (369)

กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (654)

วันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2555 (541)

::แสดงทั้งหมด::  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
  ประจำ 3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.25%
  
  
  
  
  
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com