ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
  ประจำ 3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.25%
ติดตามสื่อผลงาน คกก.56 (คลิก)
คำนวณเงินปันผล/เฉลี่ยคืน (คลิก)

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ทดสอบเว็บแอพ
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
 
หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองน่าน
FB
 
  **ติดตามข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ล่าสุด คลิกที่นี่**
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน สิงหาคม 2559

ลงเมื่อวันที่ : 25/07/2016 19:25 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 27 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป

ลงเมื่อวันที่ : 30/06/2016 10:34 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 328 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 6.15%/ปี เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป

ลงเมื่อวันที่ : 30/06/2016 10:33 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 261 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน กรกฎาคม 2559

ลงเมื่อวันที่ : 30/06/2016 09:32 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 149 ครั้ง]
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

ลงเมื่อวันที่ : 08/06/2016 14:35 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 173 ครั้ง]
::แสดงประกาศทั้งหมด::      
 


14ก.ค.59 พบปะสมาชิกกลุ่มขรก.ครูบำนาญ อ.เวียงสา

วันที่ : 25/07/2016 เวลา : 00:23 น.


8ก.ค.59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด

วันที่ : 25/07/2016 เวลา : 00:21 น.


6ก.ค.59 พบปะสมาชิกกลุ่มรร.บ้านหลวง

วันที่ : 25/07/2016 เวลา : 00:15 น.


6ก.ค.59 ต้อนรับคณะนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคน่าน แผนกวิชาการบัญชี

วันที่ : 25/07/2016 เวลา : 00:13 น.


1ก.ค.59 พบปะสมาชิกกลุ่มรร.แม่จริม

วันที่ : 25/07/2016 เวลา : 00:05 น.


25มิ.ย.59 พบปะสมาชิกกลุ่มขรก.ครูบำนาญ อ.ภูเพียง

วันที่ : 25/07/2016 เวลา : 00:25 น.
::ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด::      
 
     
 
นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
 
 
   
s
นายพันธ์ศักดิ์ ยัพวัฒนพันธ์

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2559 (650)

ปฏิทินสินเชื่อ 2558 จ่ายเงินกู้งวดสุดท้าย (551)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2557  (1031)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2557 (982)

::แสดงทั้งหมด::  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
  ประจำ 3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.25%
  
  
  
  
  
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com