ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
 
หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองน่าน
FB
 
 
 หน้าแรก> ติดต่อสหกรณ์
 หัวเรื่อง : ติดต่อสหกรณ์
นามผู้บันทึก  ปวีณ    
บันทักเมื่อ  26/11/2012 14:27 น.    
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สินเชื่อ  (เงินกู้สามัญ) 102
สินเชื่อ  (เงินกู้ฉุกเฉิน) 103
สินเชื่อ  (เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์) 104

เงินฝาก 105
การเงิน 106
บัญชี 107

รองผู้จัดการ (อนงนุช) 111
รองผู้จัดการ (สุเชษฐ์) 112
รองผู้จัดการ (ขัตติยา) 113
ผู้จัดการ 109
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 108
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน

ธุรการ / ประชาสัมพันธ์ 101


ที่อยู่ 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181


สำนักงานสาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167


www.krunancoop.com
 
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com